نمونه سوالات نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ دانشگاه پیام نور ( کلیه رشته ها )

با پاسخنامه طبقه بندی سوالات بر اساس کد درس

و بدون تبلیغات و بدون آرم می باشند.

بسته موجود ویژه کافی نت ها و کتابفروشی ها و وب سایت های فروش نمونه سوالات می باشد.

قرنطینه دانشگاه – همراه با رشته های جدید پیام نور+پاسخنامه تستی + تشریحی

بدون تبلیغات و بدون آرم

حجم فایل : ۱ گیگابایت

چون حجم فایل زیاد است دوستانی که امکان دانلود ندارند می توانند با پرداخت ۴۰ هزار تومان ( ۵۰۰۰ تومان هزینه ارسال ) بصورت پستی دریافت کنند

برای پرداخت مبلغ فوق از طریق درگاه پرداخت اقدام نمایید

درگاه پرداخت

 

لیست رشته ها:

نمونه سوالات رشته آب و هوا شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای انسانی (روستایی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای انسانی (شهری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (ژئو مورفولوژی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته دروس عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته راهنمایی و مشاوره نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضی (محض) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ریاضیات و کاربردها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عربی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات عرب نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زبان وادبیات فارسی -چندبخشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زمین شناسی (محض) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته زیست شناسی گرایش عمومی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته ژئو مورفولوژی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی (دبیری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی (کاربردی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته شیمی گرایش محض نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته صنایع دستی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته طراحی پارچه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و لباس (گرایش طراحی چاپ پارچه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته عکاسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (اقتصادنظری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (نظری)چندبخشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر(چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فرش ( گرایش بافت و مرمت فرش) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فرش (گرایش طراحی فرش) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (اتمی و مولکولی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (حالت جامد) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته فیزیک (هسته ای) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه  سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مرمت بناهای تاریخی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی آب وخاک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش قدرت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش کنترل نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش مخابرات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی بالینی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پلیمر صنایع پلیمر نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی پلیمر علوم و تکنولوژی رنگ نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی خودرو نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آجریه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن بهره برداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن سازه های ریلی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی رباتیک نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شهرسازی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی علوم کشاورزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی عمران نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی عمران نقشه برداری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاوراقتصادکشاورزی (چندبخشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (اقتصادکشاورزی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (علوم دامی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی-آب نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورعلوم و صنایع غذایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی متالورژی ومواد- متالورژی صنعتی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت پروژه نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی معماری نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت صنایع گاز نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت صنایع نفت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته مهندسی هوا فضا نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش سفال) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش شیشه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش نگارگری) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش آبگینه) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش سفال) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش فلز) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش کاشی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور
نمونه سوالات رشته هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور

برچسب ها

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.