منابع آزمون مشاوران حقوقی

19th سپتامبر 2017 admin

با توجه به برگزاری آزمون مشاوران حقوقی در سال ۱۳۹۶ ، منابع بسیار مهمی از این آزمون را برای فروش از موسسه آموزش عالی دوراندیشان ارائه میدیم :

( لازم به توضیح است که برخی از منابع معرفی شده ، جزء منابع دیگر آزمونهای حقوقی از قبیل آزمون وکالت و آزمون قضاوت و آزمون کارشناسی ارشد می باشد )

 

۱- امور حسبی (ویراست جدید) :

 

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان 

برای خرید کتاب امور حسبی ( ویراست جدید ) کلیک کنید 

 

۲- کمک حافظه حقوق ثبت (دکتر امیر مرادی) :

 

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان 

برای خرید کتاب کمک حافظه حقوق ثبت کلیک کنید 

 

 

۳- مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای آزمون مشاوران(از سال۹۲-۸۰) 

 

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای آزمون مشاوران کلیک کنید 

 

 

۴- مسائل فقه مدنی تحریر الوسیله(منبع آزمون مشاوران حقوقی)

 

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب مسائل فقه مدنی تحریر الوسیله کلیک کنید 

 

۵- کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)

 

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه حقوق مدنی ( جلد اول ) کلیک کنید 

 

 

۶- تست قوانین خاص حقوقی

 

قیمت : ۴۲۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب تست قوانین خاص حقوقی کلیک کنید 

 

۷- کلاس تصویری حقوق تجارت

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری حقوق تجارت کلیک کنید 

 

۸-کلاس تصویری اصول فقه

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری اصول فقه کلیک کنید 

 

۹- کلاس تصویری جهش (آیین دادرسی مدنی)

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری آیین دادرسی مدنی کلیک کنید 

 

۱۰- کلاس تصویری جهش (جزای اختصاصی)

 

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری جزای اختصاصی کلیک کنید 

 

۱۱- کلاس تصویری جهش ( حقوق جزای عمومی)

 

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری جزای عمومی کلیک کنید 

 

۱۲-کلاس تصویری جهش(آیین دادرسی کیفری)

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری آیین دادرسی کیفری کلیک کنید 

 

۱۲- کلاس تصویری جهش (حقوق مدنی ۳-تعهدات)

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کلاس تصویری حقوق مدنی ۳ کلیک کنید 

 

۱۳- کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلداول)

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ( جلد اول ) کلیک کنید 

 

۱۴- کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلددوم)

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم ) کلیک کنید 

 

۱۵- پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری (عظیم زاده )

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب پرسش های چهار گزینه ای آیی دادرسی کیفری کلیک کنید 

 

۱۶- آیین دادرسی کیفری (کاربردی)

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب آیین دادرسی کیفری ( کاربردی ) کلیک کنید 

 

۱۷- کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی – جلد یک

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد یک

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد یک کلیک کنید 

 

۱۸- کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی – جلد دو

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دو

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی حلد دو کلیک کنید 

 

۱۹- کمک حافظه حقوق جزای عمومی

کمک حافظه حقوق جزای عمومی

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

برای خرید کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی کلیک کنید 

 

۲۰-مجموعه سوالات آزمون کانون وکلای دادگستری(وکالت۸۴-۹۵)

 

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

برای خرید مجموعه سوالات آزمون کانون وکلای دادگستری(وکالت۸۴-۹۵) کلیک کنید